Slutanvändares rättsliga ansvar vid illegal streaming : En analys av inskränkningsbestämmelserna i upphovsrätten

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Författare: Elina Bergstedt; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)