Förvärvsarbetande husmödrar : En studie om hur män och kvinnor porträtteras i städreklam under perioden 1965–1985

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

Författare: Matilda Sammeli; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)