Högerpopulism och privatisering : En kvalitativ idealtypsanalys om hur högerpopulistiska partier i Skandinavien ställer sig till privatisering av välfärden.

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Författare: Joakim Blad; [2020]

Nyckelord: Högerpopulism; privatisering; idealtypsanalys;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)