Modelldriven utveckling - En kvantitativ studie som granskar systemutvecklares inställning till automatisk kodgenerering med modelldriven utveckling

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

Författare: Henrik Eriksson Björklund; Josefin Eriksson; David Tägt; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)