”Jag skulle nog säga att det var en ögonöppnare” – erfarenheter från en internetbehandling vid alkoholbrukssyndrom

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Marie Enelund Moore; Anna Wendel; [2020-03-03]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Detta examensarbete undersöker erfarenheter hos före detta deltagare i en internetbaserad KBT-behandling mot AUD, med särskilt fokus på vad dessa personer har upplevt som verksamt respektive icke-verksamt för att uppnå en förändring av sina alkoholvanor. Tolv deltagare intervjuas via telefon två år efter avslutad behandling. Datan analyseras med tematisk analys. Resultaten innefattar bland annat utsagor om behandlingsupplägg och behandlingsinnehåll och om vad i det relationella som varit betydande för deltagarna. Tillgänglighet, individanpassning och internetbehandling som personlig eller opersonlig är exempel på erfarenheter som framkommer. Kartläggning av alkoholkonsumtion betonas som viktig och olika former av insikt beskrivs ha varit närvarande i deltagarnas resa mot förändrade alkoholvanor. Resultaten diskuteras med avseende på implikationer, möjliga förbättringsområden och rekommendationer för framtida forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)