Kyrkoherden, krönikan och kriget - En studie av den skånska åsiktsbilden på Skånska kriget utifrån Den Nordiske Kriigs Krønicke

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Historia

Sammanfattning: Denna uppsats har, utifrån kyrkoherden Sthen Jacobsens krönika "Den Nordiske Kriigs Krønicke", undersökt den sydsvenska och skånska åsiktsbilden på det Skånska kriget. Den har undersökt vad Jacobsen skrivit om krigets våldsamheter mot ickestridande, möjligt sidotagande mellan de danska och de svenska sidorna och Jacobsens syn på snapphanarna. Resultatet blev att en allmängiltig åsiktsbild till viss del kunde finnas i Jacobsens krönika, särskilt i form av sidotagande mellan Danmark och Sverige.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)