"I samarbete med..." : Ett experiment om tillit och trovärdighet till influencers

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: Samhällets digitalisering har inte bara ändrat på sättet som konsumenter söker information om produkter och tjänster. Nu ser vi även hur företag följer trender och anpassar sig för att nå konsumenterna där de befinner sig. Electronic word-of-mouth har visat sig ha en stor påverkan på företags försäljning, med online rekommendationer och recensioner som andra konsumenter kan läsa och ta del av. Ihop med influencers, de nya trendsättarna, har nu företag börjat arbeta med influencer marketing för att synas med sina produkter där konsumenterna hittar sin inspiration och tips. Med ökade misstankar kring att influencers utnyttjar sin popularitet till egen vinning vid samarbeten och när de tar emot PR-produkter, så har tillit och trovärdighet blivit en viktig komponent när en influencer ska göra en e-wom rekommendation till sina följare. Med ett experiment som bygger på teorin om tillit, kommer denna studie undersöka hur studenter på Karlstads Universitet uppfattar ett inlägg där en influencer rekommenderar en produkt i tre olika scenarion. De olika inläggen visar en rekommendation av en influencer gjord på eget val, en rekommendation av en produkt som influencern mottagit i PR-utskick, samt en rekommendation av en produkt i ett samarbete med ett företag. Frågeställningarna för uppsatsen lyder: I vilken utsträckning ändras tilliten och trovärdigheten till en influencer när denne rekommenderar en produkt i tre olika scenarion? Samt i vilken utsträckning påverkar kön och medieanvändning resultatet? Resultatet i studien tyder på att det inte finns ett scenario som är bättre än de andra, utan det uppstår en ambivalens. Ett scenario kan öka med trovärdigheten i en faktor, medan samma scenario tappar trovärdigheten i en annan. Studien visar även på att varken kön eller medieanvändning spelar roll för tilliten och trovärdigheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)