Mikrofinansiering - ett verktyg för jobbskapande : Hur har utvecklingen av mikrolån påverkat sysselsättningen i Bolivia?

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

Författare: Andersson Linnéa; [2019]

Nyckelord: Mikrolån; sysselsättning; fattigdom; Bolivia;

Sammanfattning: Denna uppsats studerar utvecklingen av mikrolån och dess påverkan på sysselsättningen i Bolivia. Landet har en gedigen historia inom mikrofinans, vilket gör det till ett intressant område att undersöka. Tidigare forskning rörande mikrofinans i utvecklingsländer har kunnat utpeka ett positivt samband med ökad sysselsättning, ett antagande som ligger till grund för denna uppsats. Frågeställningen som söks svar på är ”Hur har utvecklingen av mikrolån påverkat sysselsättningen i Bolivia?”. Detta undersöks genom en ekonometrisk analys som studerar åren 2002 till och med 2014 med resultatet det går att identifiera ett positivt samband mellan mikrolån och sysselsättningsgraden i Bolivia, men att den reella effekten är svår att fastställa då resultatet av regressionen inte kunnat uppvisa statistisk signifikans.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)