DMAIC-cykel för justering av parkeringsbroms på Volvo XC90

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå/Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Författare: Åsa Pettersson; [2005]

Nyckelord: kvalitet; DMAIC; parkeringsbromsar;

Sammanfattning: Sex Sigma är ett förbättringsprogram som först användes av Motorola och
genom detta förbättringsprogram förbättrades deras kvalité kraftigt. Sex
Sigma ska hjälpa till att producera maximalt, med hjälp av minimala
resurser. Genom att använda DMAIC-cykeln (Define, Measure, Analyse, Improve,
Control) förbättras nuvarande produkter.
Volvo Personvagnars fabrik i Torslanda tillverkar bilar enligt
löpandebandprincipen och varje minut kommer en ny bil ut ur fabriken,
ungefär varannan är en Volvo XC90. På Volvo XC90 finns det en
parkeringsbroms som spänns med en fotpedal och släpps med ett handtag.
Eftersom det är en relativt ny modell finns det problem med att få
stabilitet i produktionsprocessen, och på en del bilar måste
parkeringsbromsen efterjusteras innan de skickas till kund.
Syftet med examensarbetet är att ge förbättringsförslag för att minska
antalet Volvo XC90 där parkeringsbromsen måste justeras i efterhand efter
banans slut innan bilen lämnar fabriken. Efterjusteringen är en extra
operation som egentligen inte ska behövas och därmed är en onödig kostnad.
Förbättringsförslagen har tagits fram med hjälp av en DMAIC-cykels fyra
första steg, Definiera, Mät, Analysera och Förbättra. I steget Förbättra har
förändringar föreslagits och en del genomförts beroende på kostnad och
tidsperspektiv.
Metoder som använts är DMAIC, fiskbensdiagram, P-diagram, Paretodiagram, Chi-Square test och Gage R&R.
En slutsats är att, för att kunna minska antalet Volvo XC90 som behöver
efterjusteringar av parkeringsbromsen, ett nytt justeringsverktyg skulle
behövas då dagens verktyg är ostabilt. Det nya verktyget bör vara
automatiskt, ha färre delar än nuvarande, vara mer tåligt och ha en grön och
en röd lampa som kan indikera när justeringen blir bra eller dålig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)