Individuell mätning och debitering av värme och tappvarmvatten i flerbostadshus : Fastighetsföretags inställning och strategi

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)