Läroplans- och läromedelsanalys av algebraiskt innehåll ur ett                                      historiskt perspektiv : Utifrån algebrans stora idéer

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)