Hanteringen av avtal i strid med lag eller goda seder - en kartläggning och en kritik

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: En kartläggning och en kritik av det sätt på vilket den svenska rättsordningen för närvarande hanterar avtal i strid med lag eller goda seder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)