Hud & Hälsocenter- Redesign av grafiskt material

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

Sammanfattning:

I den här rapporten har vi undersökt hur man genomför en re-design av logotyp och hur man kan förmedla kärnvärden genom grafiskt material. Vi fick i uppdrag ifrån Hollies Reklambyrå att re-designa Hud & Hälsocenters ursprungliga logotyp samt grafiskt material. Det är inte ovanligt att företag inte förstår hur viktigt det är att ens grafiska profil är uppdaterad och förmedlar det man står för. Eftersom det kan kosta en del att byta ut den befintliga grafiska profilen så är många företag tveksamma inför det. Dock kan man tjäna igen de pengarna genom en re-design då man på ett bättre sätt lyckas förmedla sitt budskap och nå nya kunder.

Syftet med arbetet är att förstärka Hud och Hälsocenters identitet som fokuserar på välmående både i det yttre och det inre. Målgruppen ska känna sig trygg samtidigt som de ska uppleva ett varmt omfamnande. Vi bröt ned syftet i följande frågeställningar:

  • Hur kan man genomföra en re-design av en logotyp?

  • Hur kan man förmedla Hud och Hälsocenters kärnvärden i ett nytt grafiskt

    material?

    De metoder vi använde oss av för att besvara frågeställningarna var att genomföra intervjuer med Hollies Reklambyrå och Hud & Hälsocenter. Sedan genomförde vi en litteraturstudie, konkurrensanalys och designprocess. Resultatet från designprocessen fick vi feedback på från tre referenspersoner.

    I genomförandet av våra metoder och med en gedigen teoretisk bakgrund kan vi i resultatet förmedla Hud & Hälsocenters kärnvärden i ett nytt grafiskt material. Vi har tagit fram en ny logotyp, visitkort, brevpapper samt design på hemsida.

    De slutsatser vi har kommit fram till är att det inte finns något specifikt tillvägagångssätt i en re-design av logotyp då det kan skilja sig mellan olika uppdrag och designers. Huvudsaken är att de förändringar som görs inte talar emot det budskap man vill förmedla utan istället förstärker kärnvärdena. Det krävs flera delar i det grafiska materialet för att förmedla kärnvärdena till målgruppen. Endast en komponent kan inte spegla alla på egen hand. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)