The Spread of the Global Financial Crisis to Sweden : Investigating the co-movement between two international stock indices

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/IHH, Economics, Finance and Statistics; Högskolan i Jönköping/IHH, Economics, Finance and Statistics

Författare: Mila Videnova; Jana Videnova; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)