Vill du leka? Från olust till livsuppdrag

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

Författare: Samuel Lundh; [2021-09-28]

Nyckelord: Spelglädje; Hinder; Lösningar; Kreativ energi; Nyckelharpa;

Sammanfattning: I detta arbete undersöker vi hinder och deras lösningar för att hitta mer spelglädje i liv och konst. Syftet är att inspirera mig och andra till ett lekfullare och gladare liv och undersöker det genom två frågeställningar. Hur uppstår spelglädje och varför kan den uppfattas skör? Genom vilka metoder kan spelglädje främjas i mig och från mig till andra? Metoden som används grundar sig på analyser av mitt vardagliga liv med hjälp av boken Spela Fritt (Free Play) by Stephen Nachmanovitch och onlinekursen The SILVA ULTRAMIND SYSTEM by José Silva and Vishen Lakhiani. Resultaten är väldigt generella och betonar nyttan i att lokalisera och hantera hinder för att låta ens kreativa energi flöda.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)