Vattenavgång vid fullmåne - En retrospektiv journalstudie

Detta är en Magister-uppsats från

Författare: Anja Johansson; Nina Myrberg; [2013-02-13]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Det finns en myt som säger att fler förlossningar startar med vattenavgång och att fler barn föds vid fullmåne. Syftet med denna studie var att undersöka om det finns evidens för myten, samt att utreda om den så kallade supermånen, det vill säga när fullmånen är extremt nära jorden, har någon påverkan på detta. En granskning av 4660 förlossningsjournaler genomfördes under våren och sommaren 2012. Av dessa ligger 1394 journaler till grund för resultatet. De specifika uppgifterna dokumenterades systematiskt och analyserades sedan med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Resultatet visar ingen signifikant skillnad mellan antalet förlossningar som startade med vattenavgångar, värkar och antal födda barn, vid fullmåne jämfört med nästkommande halvmåne. Fler förlossningar startade och fler barn föddes på datum för supermåne, skillnaden är dock inte statistiskt säkerställd och kan därmed bero på slumpen

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)