Impulsköp - En undersökning av vad som påverkar konsumenters uppfattning av fenomenet

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Amy Nilsson; Christian Johannesson; [2017-08-02]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)