Svensk straffrätt för ett globalt kulturarv : En undersökning av det straffrättsliga skyddet för kulturföremål i förhållande till den illegala handeln med kulturföremål

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)