Missbruket på hyresmarknaden : En rättspolitisk analys om de nya reglerna i hyreslagen kan leda till att handeln med hyreskontrakt minskar

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Författare: Johanna Ståhlberg; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)