Hur representeras karaktärer i reality-tv? : En jämförande analys av karaktärers framställning i Robinson och Paradise Hotel ur ett genusperspektiv.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Bildproduktion; Högskolan Dalarna/Bildproduktion

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att undersöka och jämföra hur karaktärer gestaltas i två olika reality-serier. I teorin utgår vi från stereotyper, representation, genus och härskartekniker. Den metoden som används är frågor som vi utformat utifrån Jens Eders karaktärsklocka. Vi har analyserat två karaktärer från Robinson och två karaktärer från Paradise Hotel. Resultatet av undersökningen visar på att karaktärerna från Paradise Hotel ges lite utrymme till att utvecklas som karaktärer och hamnar i stereotypiska fack. I Robinson hamnar karaktärerna tidigt i stereotypiska fack men ges mer utrymme till att utvecklas bortom den första stereotypiska framställningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)