Försäkringar som en ny form av testamente : 7:4 ÄB i förhållande till 14:7 FAL

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Emelie Kardell; [2015]

Nyckelord: Familjerätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)