Will Good Deeds Redeem Your Sins? A quantitative study of the effects of corporate charitable donations in a sin stock setting

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Sammanfattning: MSc in Accounting and Financial Management

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)