"Don´t shoot the messenger" : En intervjustudie om kommunikation mellan skolsköterskor och vårdnadshavare gällande övervikt och fetma

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

Författare: Tove Ehrs; Lisethe Karlsson; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)