Kontrollstrategier mot hundrabies i Östafrika och dess betydelse för folkhälsa

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Författare: Caroline Bössfall; [2012]

Nyckelord: rabies; hund; Östafrika; kontrollstrategi; vaccination;

Sammanfattning: Rabies är en virussjukdom som årligen skördar många dödsoffer i framförallt utvecklingsländer i bland annat Afrika. Spridningen av sjukdomen till människor sker huvudsakligen via hundar och hundbett och flera olika strategier har tillämpats i försök att stävja smittspridning och hindra humana dödsfall. Övervakning av rabiessituationen ger verktyg att planera insatser och utveckling kring förenkling av diagnostiska metoder är under arbete. Övervakning i kombination med vaccinationskampanjer riktade mot afrikanska hundar i syfte att genom flockimmunitet i hundpopulationen hindra humana dödsfall har givit goda resultat. Det är dock viktigt att beakta att olika strategier ger varierande resultat beroende på i vilka miljöer de tillämpas samt att en tillräckligt stor andel av hundpopulationen måste immuniseras. Post-exposure treatment är en möjlighet för människor som exponerats för smitta att hindra sjukdomens utbrott och därmed undvika döden. För närvarande används många strategier och vid ett framgångsrikt resultat kan många dödsfall hindras då varje humant dödsfall till följd av rabies skulle kunna förebyggas och således sker i onödan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)