ILLIKVIDITETSRABATTER I SVENSKA BOLAG : En studie rörande företags finansiella hälsas påverkan på bolagets illikviditetsrabatt

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Vilhelm Ohlin Ogestad; Jakob Dingertz; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)