Lucia : Traditionens helighet – en religionsvetenskaplig jämförelse av luciafirandet mellan 1927 och 2019

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

Författare: Linn Henriksson; [2020]

Nyckelord: Lucia; helig; tradition; luciafirande; jul; ljus;

Sammanfattning: Luciafirandet är stundom en omtvistad tradition, föremål för debatter och kontroverser. Firandet har en krokig historia, men den är betydligt kortare än hur den ibland berättas. Många olika influenser har varit delaktiga i framväxten av den tradition då den vitklädda gestalten med ljus i hår började uppvakta om morgnarna i 1700-talets västra Sverige. Detta är en del av vad föreliggande uppsats undersöker, vilket inbegriper flera idag utdöda traditioner, ungdomars galna upptåg, andra helgon än Sankta Lucia själv och oknytt som sades härja under lussenatten. Ibland lyfts frågan om vad som är ett ”korrekt” firande. Föreliggande uppsats undersöker luciafirandet utifrån helighetsaspekten för att se om dess helighet har en påverkan på firandet, som det är och som det utvecklats. Definitionen av det heliga (eng. the sacred) utgår ifrån Ann Taves och Matthew Evans typologier av det heliga som någonting som antingen tillskrivs en speciell mening eller särskiljs då det har en speciell mening. Hur samverkar heligheten med traditionen? Detta har undersökts utifrån hur traditionen berättas om i svensk dagspress vid två skilda årtal. Texter från förra årets luciafirande, år 2019, har analyserats tillsammans med texter från 1927. År 1927 har valts ut eftersom det detta år arrangerades det officiella firande i Stockholm som anses vara det som gjorde luciafirandet populärt över hela Sverige. Uppsatsen fann att det finns en kärna av helighet i traditionen som är betydande för traditionens utveckling samt avveckling. Dessutom tycks traditionen dö ut när folk inte längre bryr sig och därigenom slutar helighålla traditionen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)