Konsumtionstrender - En studie av jeansens framgångar

Detta är en Magister-uppsats från Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Emelie Sjöstedt; Hamenita Vikström; [2006]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Enligt en artikel i Svenska Dagbladet tjänar svenskar mer pengar, samtidigt som konsumtionen ökat och sparandet minskat. En bransch som fått ett uppsving av försäljningen är jeansbranschen. Byxan har kommit att bryta prisgränserna och en ny lyxigare marknad har etablerats. Att konsumtionen ökar och att branschen segmenterats mellan flera olika aktörer säger dock ingenting om hur konsumtionen fördelas mellan kunderna eller vad som är den bakomliggande orsaken till jeansens framgång. Syftet med uppsatsen är att kritiskt granska marknaden samt försöka ta reda på orsaken till dess förändringar och trenders betydelser. Utifrån syftet ställer vi frågan varför jeansmarknaden ser ut som den gör. För att kunna uppfylla syftet har segmenteringsteorier från Smith (1956), Söderlund (1998) och Priest (2005) använts. Segmenteringsteorierna delar in konsumenter i olika grupper med gemensamma variabler för att ge en enklare bild av konsumentmarknaden. Resultatet visar att det inte är köpbeteendet, utan uppfattningen om den egna personligheten som har givit jeans ett uppsving på marknaden. Trender har inte särskilt stor betydelse för konsumenterna. Jeans har istället ett stort personligt värde, vilket kan vara förklaringen till att jeans har blivit så populära. Slutsatsen av analysen är att jeanskonsumenter vill vara individuella samtidigt som de använder lika märken på liknande sätt. Trots jeansens relativa enkelhet uppfattar konsumenterna att plagget ger ett uttryck för deras personliga stil. Konsumenternas strävan efter individualitet i kombination med att jeans är ett enkelt basplagg har skapat ett stort utrymme för många nya och originella jeansmärken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)