Skådespelarens positiva underkastelse – En undersökning av underkastelse genom linsen av två praktiker

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

Sammanfattning: I detta självständiga arbete undersöker jag vad som ryms i underkastelsen utifrån ett skådespelarperspektiv. Jag har valt att titta på underkastelse utifrån två olika praktiker; skådespelarpraktiken och BDSM-praktiken'. Till min hjälp intervjuar jag en skådespelare (Ann Petrén) och en som praktiserar underkastelse inom BDSM (Tova Gerge). Jag vill se hur jag kan brygga över praktikerna och hitta gynnsamma redskap som skådespelare.Mitt arbete tar avstamp i mina egna erfarenheter av underkastelse, som skådespelare och privat. I mitt arbete som skådespelare har jag betraktat underkastelsen som om det var en position som inte kunde erbjuda mig maktutrymme. När jag, under min praktikperiod på utbildningen, erfor något som kändes som positiv underkastelse i mitt skådespeleri, började jag fundera på vad som ryms i underkastelsen. Inom min sexuella praktik har jag omvärderat begreppet efter att jag kom ut som lesbisk/queer. Underkastelse gick från att vara en passiv position inom sex till att blir ett aktivt, njutningsfullt görande som var en del av ett rolltagande som stod i relation till den dominanta.Med mina sexuella erfarenheter av den positiva underkastelsen och det jag erfor under min praktikperiod i ryggen, kom jag fram till frågeställningen: ”Hur kan jag som skådespelare skaffa mig redskap för att kunna praktisera en positiv underkastelse som erbjuder ett handlingsutrymme, på liknande sätt som jag gjort i mina sexuella erfarenheter?”Arbetet resulterade i att jag fick en större förståelse för de kompetenser som ryms inom den skådespelarmässiga underkastelsen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)