Commercial Use of Data and the Implications to Merger Control in Data Related Markets

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Författare: Elisa Salmela; [2016]

Nyckelord: Law and Political Science;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)