Principen om non-refoulement : en studie om förhållandet mellan exklusionsbestämmelserna från skyddsstatus i utlänningslagen och principen om non-refoulement samt det absoluta förbudet mot tortyr

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Mariam Alshamani; [2016]

Nyckelord: Förvaltningsrätt; migrationsrätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)