The Role of Religion in The Insurgency in The South of Thailand

Detta är en Magister-uppsats från Malmö högskola/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

Sammanfattning: Denna magisteruppsats presenterar och analyserar religionens roll i upproret i södra Thailand som ibland benämns terrorism. Genom att använda teorier som behandlar nationsbygge och nationalitet, religion som en kulturell identitet, samt teorier om globalisering och terrorism, visar denna uppsats att det inte går att dra slutsatsen att religion är den enda orsaken till upproret. Denna uppsats visar dessutom att varken religiös terrorism eller religiös nationalism behöver innebära religiös övertygelse, eftersom religion förutom många andra saker kan markera en kulturell tillhörighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)