Ett litterärt experiment på temat maktspråk och härskarteknik

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Författare: Peter Sjöstedt Wirén; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna uppsats handlar om maktspråk och härskartekniker och hur de kan illustreras i en skönlitterär text. Syftet med uppsatsen är att prova hur maktspråk och härskartekniker kan uttryckas i skönlitterär text och hur det kan uppfattas av läsare. Experimentet består av två texter som handlar om utövande av maktspråk och härskartekniker. Huvudingredienserna i experimentet består i att skriva fram en kvinnlig karaktär som använder maktspråk och härskartekniker samt att skriva fram en karaktär som får läsarens sympati trots användandet av maktspråk och härskartekniker. Därefter provas texterna på ett antal läsare och deras reaktioner inhämtas genom en så kallad semistrukturerard intervju. Utöver experimenttexterna finns ett faktavsnitt och en analysdel. Resultatet av experimentet är i det första avsnittet positivt – den kvinnliga karaktären upplevs som trovärdig av läsarna. Resultatet av det andra avsnittet är negativt – karaktären får inte läsarnas sympati. Däremot upplevs karaktären i huvudsak som trovärdig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)