Eciton - Ett mjukvarusystem för koordinering och schemaläggning av artisttransporter under musikfestivaler och event

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

Sammanfattning: Denna rapport beskriver utvecklingen av Eciton, ett mjukvarusystem för koordineringoch schemaläggning av transporter under musikfestivaler och event. Systemetbestår av en webbapplikation för koordinatorer, en mobilapplikation för chaufförer samt en automatisk schemaläggare. Resultatet av det som genereras av schemaläggaren är användbara scheman för arbetspass och körningar som framställts snabbare än vad som kan åstadkommas manuellt. Lösningen tas fram med hjälp av SAT-lösare och egenskapade algoritmer. Systemet är en prototyp som med endast få tillägg kananvändas av företag i branschen.

Koordinering och schemaläggning är svåra uppgifter som kräver mycket tid och energioch involverar många människor. Det finns liknande logistikprogram, till exempel för åkerier eller taxi men inget av dessa passar det arbetssätt som efterfrågas i denaktuella branschen. Det är denna efterfrågan på marknaden som Eciton syftar till att tillfredsställa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)