En studie om regenererade cellulosafibrer som ett alternativ till bomull i trikåmaterial

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Bomullsfibern har många fördelaktiga egenskaper som gör den allmänt omtyckt bland både konsumenter och producenter. Den vanligaste framställningen av fibern är konventionellt odlad bomull, men dessvärre har denna typ av framställningsprocess en negativ inverkan på miljön i form av hög kemikalieförbrukning och hög vattenanvändning. I samband med att bomullens negativa miljöpåverkan uppmärksammas, bidrar det till en ökad efterfrågan på miljövänliga fibrer med skonsammare processer. Denna studie har utifrån detta perspektiv undersökt, jämfört och testat förutsättningarna för att helt eller delvis ersätta bomull i trikåmaterial. De fibrer som har undersökts är de regenererade cellulosafibrerna Tencel, lyocell och modal. Dels har två hundraprocentiga material testats: Tencel A100 och lyocell, dels två fiberblandningar: bomull/modal och GOTS-bomull/Tencel LF. Samtliga material har bestått av rågarn med garntjocklek Ne 30/1 och stickats fram i en rundstickningsmaskin. Testerna som har utförts rör dimensionsstabilitet, spiralvridning, noppbildning, nötningshärdighet och slutligen draghållfasthet. För att säkerställa trovärdiga resultat har testerna genomförts upprepade gånger och därefter har ett medelvärde för varje material beräknats. De material som uppvisat bäst resultat avseende egenskaper och miljöpåverkan var Tencel A100 och lyocell, samt fiberblandningen GOTS-bomull/Tencel LF.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)