Social kompetens och arbetsminne hos gymnasieelever : Finns det ett samband?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Sammanfattning:

 

Den socialt kompetente har hög social status, många vänner, ett funktionellt beteende och sociala förmågor så som empati och hjälpsamhet. Avsaknad av social kompetens innebär bland annat känslomässiga och beteendemässiga problem. I denna studie medverkade totalt 30 gymnasieelever som genomgick två arbetsminnestest samt fyllde i en självvärderingsenkät som mäter social kompetens. Syftet var att undersöka om det finns ett samband mellan en tonårings arbetsminne och sociala kompetens. Studien begränsades till att mäta arbetsminnets fonologiska och visuellspatiala lagringsenheter samt två sociala förmågor; prosocialt beteende och initiativtagande. Inga signifikanta korrelationer mellan arbetsminne och social kompetens kunde påvisas. Eventuellt kan de icke existerande korrelationerna bero på att fel del av arbetsminnet eller fel del av den social kompetens stod i fokus för studien.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)