Ett lärarperspektiv på föräldrasamverkan : - En kvantitativ analys av lärares samverkan med föräldrar

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Författare: Malin Hermez; Kristin Mousa; [2012]

Nyckelord: samverkan; föräldrar; barn; lärare; skola;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)