När valet står mellan opioiden eller barnet : -En Critical incident Technique-studie utifrån barnsjuksköterskors perspektiv.

Detta är en Magister-uppsats från Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

Författare: Madeleine Schlosser; Cornelia Winther; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)