EU:s kamp mot terrorism : En studie om hur EU:s politik mot terrorism 2015– 2017 kan förstås utifrån realism

Detta är en M1-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

Författare: Victor Klügel; [2019]

Nyckelord: EU; terrorism; realism; EU; terrorism; realism;

Sammanfattning: This study will examine the European Union and its politics towards terrorism between the years of 2015-2017. To help with this, this study uses the theory realism to investigate to what extent the European Union and its politics match with realism. This study shows that the politics from the EU towards terrorism has some realistic elements and, in some areas, it is very clear that the politics from the EU towards terrorism is realistic. However, in some areas the politics do not match with realism and one example of this is the European unions will to prevent and cooperate rather than using military means. To get result this study looked at the politics that was made by the European Union between the years of 2015-2017 and was then able to compare this to the theory of realism. The time period was chosen because of the number of terrorist attacks and because the bigger threats. It is then interesting to examine how the EU:s politics towards terrorism changed because of the threats and attacks. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)