Miljövänlig köttkonsumtion

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

Författare: Josefin Söderström; [2009]

Nyckelord: köttproduktion; köttkonsumtion; miljö;

Sammanfattning:

I uppsatsen behandlas ämnet miljövänlig köttkonsumtion i fyra artiklar. Faktaartikeln tar upp problemet med köttproduktion och experter får komma till tals om vilket kött som är bäst att köpa. Nyhetsartikeln behandlar köttskatt. Debattartikeln gestaltar hur jag känner om ämnet och vilka reaktioner jag mött. Reportaget ger en bondes synvinkel på ämnet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)