Hästen och skådespelaren

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

Sammanfattning: I mitt självständiga arbete undersöker jag kopplingar mellan ridning och skådespeleri och hurridningen påverkat min konstnärliga utveckling. Jag utgår ifrån mina egna erfarenheter av studiernavid HSM och mitt personliga hästintresse. Arbete kompletteras med intervjuer med hästvanamänniskor, varav de flesta är eller har arbetat med skådespelare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)