Nya idéer, gamla spår eller kappvändare? - En studie om Centerpartiets förändring i kärnkraftsfrågan utifrån institutionalism och rational choice

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: Studiens syfte är att undersöka hur och varför Centerpartiets kärnkraftspolitik har förändrats sedan 1970-talet. Partiet har gått från att vara stora kärnkraftsmotståndare, till att under 2000-talet medverka till beslut som innebär kärnkraftens fortlevnad under överskådlig framtid. Tre policyteoretiska perspektiv från institutionalism och rational choice-teori används för att studera Centerpartistiska dokument som partiprogram och valmanifest vid tre olika perioder från 70- till 2000-talet i syfte att belysa hur de olika teorierna kan förklara svängningen. Av analysen framkommer att förändringen har skett gradvis och materialet ger belägg för förklaringar som är förenliga med samtliga perspektiv. Resultatet visar också att det finns skäl att kalla Centerpartiets handlingar under 2000-talet för rationella, vilket står i kontrast mot tidigare forskningsresultat som klassat partiets handlingar som institutionellt betingade.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)