Torskar, hallickar, och mänskliga rättigheter : en argumentationsanalys av Amnesty Internationals motivering för avkriminalisering av prostitution

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: Människorättsorganisationen Amnesty International skapade internationell debatt då de i augusti 2015 valde att utveckla en policy där de bland annat förespråkar en avkriminalisering av prostitution, inklusive sexköpare och tredjehandsparter. I denna undersökning görs en argumentationsanalys av den motivering som Amnesty International presenterat i försvar för sin nya policy, med syfte att granska huruvida en avkriminalisering kan anses vara det mest effektiva sättet att arbeta för prostituerades mänskliga rättigheter. Argumentens hållbarhet och relevans i relation till detta analyseras och problematiseras utefter en teori framtagen genom tidigare forskning. Fokus i uppsatsen är således avkriminalisering av prostitution och hur det bör regleras i relation till mänskliga rättigheter. Amnesty Internationals argumentation konstateras sakna intersektionell analys och inneha en naiv inställning till en avkriminaliserings positiva effekter. En sådan riskerar att legitimera beteendet hos de som köper sex och de tredjehandsparter som tjänar pengar på prostitution genom att frånse det strukturella förtryck som ligger till grund för deras handlingar. Att avkriminalisera dessa parter bidrar således inte nödvändigtvis till prostituerades mänskliga rättigheter utan kan istället reproducera de rasistiska, sexistiska och exploaterande strukturer som återfinns inom sexhandeln.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)