Näringsdrycker och läkning av trycksår

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Trycksår är en alltför vanlig komplikation hos äldre och ryggmärgsskadade patienter. Syftet med denna litteraturstudie var att ta reda på om näringsdrycker kan användas för att förbättra läkningen av trycksår. Metoden var en modifierad version av Axelssons modell för litteraturstudier. Sökning i PubMed, CINAHL och Cochrane Library utfördes och gav tio kvantitativa artiklar. Studierna visade att olika näringsämnen påverkade trycksårsläkningen i olika grad. Främst visade det sig att näringsdrycker innehållande arginin, zink och vitamin C påskyndade trycksårens läkning och hade effekt även på icke malnutrierade patienter. Studierna visade stöd för att omvårdadspersonal kan använda näringsdryck som omvårdnadsåtgärd till patienter med trycksårsproblematik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)