Sveriges Television : för de unga och trendiga?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Journalistik

Sammanfattning: Under år 2017 gjordes SVT:s morgonprogram Gomorron Sverige om till Morgonstudion. Det nya programmet blev bemött av blandade åsikter. För att ta avstånd från den rådande kommersialiseringen av mediesfären valde SVT att satsa på ett program som ger ett bredare perspektiv och fler infallsvinklar på nyhetsrapporteringen. Uppsatsen syftar till att undersöka utvecklingen av programmet efter övergången till Morgonstudion. Vi undersökte vilka likheter och skillnader som finns mellan det gamla och det nya programmet och ifall Morgonstudion har lyckats att skilja sig från kommersiella medieklimatet. För att undersöka detta har vi kombinerat en kvantitativ och en kvalitativ analys. En kvantitativ innehållsanalys möjliggör en överblick över de större drag som särskiljer morgonprogrammen. I den kvantitativa analysen fokuserar vi på nyheterna under en vecka av vardera program och gör en indelning i mjuka gentemot hårda nyheter. Den kvalitativa analysen tillåter oss att mer djupgående och på en detaljerad nivå analysera de olika segmenten närmare för att komma åt programmets underliggande strukturer. Här tittar vi närmare på ett avsnitt av vardera program. I vår analys av Gomorron Sverige och Morgonstudion har vi kunnat urskilja en påverkan av det kommersialiserade medieklimatet i det nya programmet Morgonstudion.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)