Torpedhockey, äta orm och samhällsprojekt. : En fallstudie om utvecklingen av Djurgården Hockeys varumärkesidentitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

Sammanfattning: Det är år 2020 få klubbar i svensk elitishockey som är ekonomiskt hållbara och i lägre divisioner når inte klubbarna sportslig framgång utan stora ekonomiska risker. Djurgårdens IF har vunnit flest svenska mästerskap i ishockey för herrar i Sverige och har en verksamhet med en stabil ekonomi samtidigt som klubben år 2020 är i toppskiktet i landets högsta divisioner för herrar, damer och juniorer i ishockey. Tidigare forskning har främst fokuserat på varumärkesidentitet, det som skapar lojalitet bland fans och effekterna av sponsring enskilt medan den här studien vill ge en sammanställd bild av de här delarna. Studiens syfte blev därför att identifiera faktorer som varit viktiga för Djurgården Hockeys arbete med sin varumärkesidentitet och om det har varit bidragande till föreningens ekonomiska tillväxt. Studien genomfördes som en fallstudie om Djurgården Hockey där representanter från föreningen, den officiella supporterföreningen samt en huvudsponsor intervjuades genom semistrukturerade intervjuer som sedan tolkades för att besvara syftet med studien. Resultatet visar att några faktorer som framförallt varit avgörande för Djurgården Hockey är att föreningen har byggt sin identitet tydligt i vad de står för, föreningen bygger stora profiler bland spelare och ledare som fungerar som förebilder för barn och ungdomar samt att föreningen gör gott för andra som sätter föreningen i en positiv kontext.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)