Unga lagöverträdare : En litteraturöversikt om risk- och skyddsfaktorer och samhälleliga insatser mot ungdomsbrottslighet

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

Författare: Mohammad Reza Hosseini; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)