Kapitalbindning och lönsamhet på 1980- och 2000-talet

Detta är en Kandidat-uppsats från Institutionen för ekonomi och företagande

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)