Personer med afasi och kommunikation : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

Författare: Aqil Al Khalaf; Anna Gadd; [2016]

Nyckelord: Afasi; kommunikation; kvalitativ; upplevelse;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)