Analys och utvärdering av elektromekanisk drivlina för hybridfordon

Detta är en M1-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

Författare: Jacob Wedin; Hampus Neuenfeldt; [2014]

Nyckelord: hybridfordon; elmotorer; drivlina;

Sammanfattning:

Precer Group har en patenterad teknologi för förbränning av fasta bränslen, till exempel pellets eller metallbränslen. Tekniken är användbar till bland annat fordon och nu är deras vision är att skapa en ny typ av miljövänligt och bränslesnålt fordon som drivs av fast bränsle. Det kommer att vara ett lättviktsfordon med seriehybriddrivlina. Drivlinan till fordonet kommer att bestå av Precers förbränningsenhet, en värmemotor, generator, batteri, motor controller och en eller flera elmotorer med tillhörande kraftelektronik.

Vi har gjort en studie på vilka typer av elmotorer som kan användas för fordonsdrift och jämfört olika lösningar på vilka motorer och controllers som kan passa till fordonet Precer Group kommer att tillverka. Vi har också gjort en bedömning om det kan vara användbart med regenerativ bromsning i fordonet och på vilka sätt tekniken kan implementeras.

Den generator vi anser lämpligast till värmemotorn är en borstlös DC-generator då den har hög toppverkningsgrad och en passande karaktäristik för att användas till värmemotorn. Den drivande elmotor som vi ser som mest lämplig är en switched reluctance motor som kan ge hög effekt vid acceleration och har goda egenskaper under varierande varvtal och last, vilket passar bra till fordonsdrift. Regenerativ bromsning är något som förmodligen kommer att vara värt att använda i Precers fordon då det återvinner delar av den energi som används för att bromsa och ökar fordonets räckvidd. Tekniken lämpar sig väl till fordon i stadsmiljöer och andra områden med hög frekvens av acceleration och inbromsning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)