Utveckling av teknik och form hos erotisk leksak

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

Författare: Tina Argårds Runesson; Manfred Holgersson; [2010]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Marknaden för erotikprodukter håller på att förändras. Från att ha varit något undanskymt och skamfullt som ingen erkänner sig hålla på med tar det sig sakta ut i ljuset. Detta leder till en ny marknad med större målgrupper. I det här projektet är målgruppen kvinnor mellan 20 och 50 år. De har helt olika bakgrund och en stabil men nödvändigtvis inte hög inkomst. En del är gifta och har barn medan andra är singlar. Till att börja med är produkten tänkt för en svensk marknad och det gör målgruppen till i huvudsak svenskar. Målet har varit att ta fram en högkvalitativ vibrerande stav till ett billigare pris än de som finns idag. Den skulle främst vara tyst, batterisnål och var helt gjord i material som är skonsamma för kroppen. Ett formspråk som gjorde produkten igenkännlig på marknaden var även önskvärt. För att nå fram till resultatet har flera undersökningar gjorts där representanter från målgruppen har används. Idéer har hämtats från befintliga produkter, andra som tidigare jobbat inom området och olika typer av erotikproduktssäljare. Experter inom området elektromagnetism har tagits till hjälp vid utformningen av motorn. När formen togs fram gjordes fyra förslag med olika egenskaper som sedan utvärderades och ledde till det slutliga resultatet. Resultatet blev en g-punktsstav men platt topp för större kontaktytor och bättre möjlighet till klitorisstimulation. För att ge produkten ett eget utseende har den försetts med en blomdekoration som även gör att man känner staven mer när den används. Vibratorn är av en ny typ där en stav av terfenol-D utsätts för ett växlande magnetfält och på så vis ger upphov till vibrationer. Vibrationerna från staven växlades sedan upp till 100 gånger sin ursprungliga storlek. En nyhet med den här typen av motor är att man som användare kommer att kunna välja amplituden på vibrationerna och inte bara frekvensen. I diskussionen tas osäkerheter upp kring den nya typen av motorn. Det faktum att inga tester har kunnat utföras på det färdiga resultatet gör att osäkerheten kvarstår kring huruvida den verkligen är tystare och om verkningsgraden blir så hög som det hoppats även efter alla utväxlingar. Här tas även upp idéer man skulle kunna tänka över om man vill gå vidare med produkten som att låta kända formgivare utsmycka staven och på så sätt få publicitet eller göra en slät stav och sedan ha överdrag med olika egenskaper som blir en förbrukningsvara som ger merförsäljning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)